ประเพณีของสวีเดน

ปีใหม่

เทศกาลอีสเตอร์

วันวอฟเฟิล

เฟตติสด๊อกเก็น

วันพระเยซูจากโลกไปสู่สวรรค์

วันวอลโบรย

วันที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคม

พิ้งส์ท

วันชาติ

วันกลางฤดูร้อน

เทศกาลกินกุ้ง

ปลาเฮอริงหมัก

ห่านโมตเต่น

วันบูชาผู้ที่สิ้นชีพไปเเล้ว

วันอัดเวนท์

ลูซียา

คริสต์มาส

 

ห่านโมตเต่น โมตเต่น โกส/ Mårten Gås


Mårten Gås ห่านโมตเต่น เป็นประเพณีที่มีขึ้นวันที่ 10 และ  11 พฤศจิกายน วันนี้จะเรียกว่า Mårtens afton (โมตเต่มอัฟต้อน - วันก่อนวันโมตเต่น) และ Mårtensdagen (โมตเต่นสฺด๊อกเก็น - วันโมตเต่น). ประเพณีนี้มีกันแถวๆ Skåne ซึ่งมีความเป็นมาจากประเทศฝรั่งเศส และ เยอรมันนี ซึ่งที่นั่นยังมีประเพณีนี้คงอยู่  การฉลองประเพณีนี้คือ ในวันก่อนวันโมตเต่นจะมีการรับประทานอาหารเย็นที่ทำด้วยห่าน หลายขั้นตอน  งานเลี้ยงจะเริ่มด้วย ซุปสีดำ (svartsoppan) และ ของขบเคี้ยวในลักษณะของ อย่างเช่น เครื่องใน, มันฝรั่ง และ ผลไม้ ซุปสีดำ Svartsoppan ทำจาก ห่าน หรือ เลือดหมู  และ ต่อมาก็ตามด้วย ห่านอบ และ อาหารหวาน บ่อยครั้งจะเป็น พายแอปเปิล หรือ   ขนมสเป๊ตเตะเค็ก (spettekaka) ประเพณีจะเกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้น  ซึ่ง สมาชิกครอบครัวจะมาพร้อมหน้ากันเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันในวันนี้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettekaka

อาจเป็นไปได้ที่ประเพณีนี้มีในแถว Skåne เนื่องมาจากมีการเลี้ยงห่านกันมาในบริเวณนี้ ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เก่าแก่ และ เริ่มฉลองกันเพื่อระลึกถึง นักบัญ เซ็นส์ มาร์ติน  (helgonet St. Martin) สาเหตุใหญ่ที่มีการฉลองประเพณีนี้คือ ห่านโตเต็มที่ที่จะนำมาทำอาหารได้แล้ว  ในชุมชนเกษตรกรเป็นประเพณีหมดฤดูทำงานที่ใช้แรงงาน และ เริ่มตรวจสอบรายรับรายจ่าย และ งานบริการต่างๆ ดังนั้นจึงเหมาะสมแก่การที่จะมีงานเลี้ยงและรับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา  ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่จะเปรียบเทียบประเพณี โมตเต่นโกส กับ ประเพณี Thanksgiving  ที่รับประทานไก่งวงกัน ประเพณีทั้งสองมีหลักการเหมือนกัน, ครอบครัวใหญ่ และ ทำอาหารร่วมกัน และ รับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
 เนื้อหาสาระ

ตำนานของ เซ็นส์ มารติน เมื่อปี ค.ศ 300 ได้หลบซ่อนตัวจากทหารของสันตปาปา เพราะไม่ต้องการเป็นบาทหลวงในการเดินทาง  แต่ถูกจับได้เพราะว่า เสียงร้องของห่าน เพื่อเป็นการล้างแค้นห่าน จึงได้ฆ่าห่านกิน ในช่วงนี้ของปี ซุปสีดำเป็นเมนูที่ได้ มากจากสมัยประวัติศาสตร์ตอนกลาง อาหารชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรับประทานห่านเมื่อประมาณปี ค.ศ 1800 ที่ กรุงสต๊อกโฮล์ม และ มีความเกี่ยวข้องน้อยมากกับประเพณี  แต่ก็มีผู้ที่อ้างว่า ประเพณีนี้จะต้องเรียกว่า ห่านของโมตเต่น (Mårtens gås) เพราะว่า โมตเต่น เป็นชื่อของคน  ไม่ใช่ชื่อของห่าน