ภาษาสวีเดน 

 

 

 

 

 

พยัญชนะ /สระ 


การออกเสียง


คำศัพท์


หลักไวยากรณ์


บทสนทนา


เเบบฝึกหัด


พจนานุกรม


เเนะนำหนังสือ


เเนะนำเพลง


อื่นๆ 


 

คำศัพท์                                       กดที่ภาพเพื่อลิ้งค์ต่อไปยังเวปเรียนภาษาสวีเดน !!!!

 

ที่มา: Språkrådet -Institutet för språk och folkminnen