ภาษาสวีเดน 

 

 

 

 

 

พยัญชนะ /สระ 


การออกเสียง


คำศัพท์


หลักไวยากรณ์


บทสนทนา


เเบบฝึกหัด


พจนานุกรม


เเนะนำหนังสือ


เเนะนำเพลง


อื่นๆ 


 

เเนะนำหนังสือ 

 

หนังสือต่างๆ ที่แนะนำด้านล่างนี้ สามารถหาซื้อได้ตามเวปขายหนังสือออนไลน์ทั่วไป อย่างเช่น Bokus และ Natur & Kultur

 

 

Svenska Timmar Språket 4:e uppl
Waje, Lennart; Skoglund, Svante
สำนักพิมพ์: Gleerups Utbildning
ISBN9140673367
ISBN-139789140673367
ภาษา: สวีเดน
วันที่พิมพ์: 2011-05-25, น้ำหนัก 640 g


 
Mål 1     Svenska som andraspråk
ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 255
วันที่พิมพ์: 2012-09-28
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ผู้ร่วมจัดทำ: Möller, Johanna (form)
ปริมาตร: 240 x 170 x 20 mm, น้ำหนัก: 260 g
ISBN: 9789127425613

 

ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง

 

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

 

Mål 2     Svenska som andraspråk
ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 224
วันที่พิมพ์: 2007-10-01
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ปริมาตร: 240 x 170 x 15 mm,  น้ำหนัก: 460 g
ISBN: 9789127506121

 

ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Framåt A Textbok 1

Svenska för invandrare kurs A
ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 64
วันที่พิมพ์:2008-01-01
สำนักพิมพ์:  Natur & Kultur
ปริมาตร: 167 x 240 x 5 mm, น้ำหนัก: 140 g
ISBN: 9789127723108

 

ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

หลักสูตร A

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Framåt A Textbok 2
Svenska som andraspråk
ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 64
วันที่พิมพ์: 2008-02-01
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ปริมาตร: 168 x 240 x 5 mm, น้ำหนัก: 160 g
ISBN: 9789127723115

 

ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

 

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Framåt A Textbok 3
Svenska som andraspråk
ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 64
วันที่พิมพ์: 2008-04-01
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ปริมาตร: 210 x 170 x 5 mm, น้ำหนัก: 140 g
ISBN: 9789127723122

 

ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

 

Framåt B
Svenska för invandrare kurs B

ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 176
วันที่พิมพ์: 2008-12-12
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ปริมาตร: 240 x 170 x 11 mm, น้ำหนัก: 360 g
ISBN: 9789127416727

 

ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

หลักสูตร B

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Framåt C
Svenska för invandrare kurs C

ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 176
วันที่พิมพ์: 2009-08-07
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ปริมาตร: 240 x 171 x 9 mm, น้ำหนัก: 360 g
ISBN: 9789127723177

 

ภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

หลักสูตร C

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Rivstart A1 + A2
Svenska som främmande språk/andraspråk nybörjarnivå

ภาษา: สวีเดน
วันที่พิมพ์: 2012-09-01
สำนักพิมพ์: Klett Ernst /Schulbuch
ส่วนประกอบ: Audio-CD (MP3)
ISBN: 9783125279711

 

ภาษาสวีเดนเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง ระดับเริ่มต้น

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Rivstart B1+B2
Svenska som främmande språk/andraspråk, fortsättningsnivå

ภาษา: สวีเดน
จำนวนหน้า: 240
วันที่พิมพ์: 2009-03-20
สำนักพิมพ์: Natur & Kultur
ปริมาตร:r: 240 x 170 x 12 mm, น้ำหนัก: 500 g
ISBN: 9789127666870

 

ภาษาสวีเดนเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง ระดับต่อไป

 

คลิกที่นี่เพื่อไปทำแบบฝึกหัดบนเวป

Svensk-thai ordbok

Svein Th Sivertsen, Svein Th Sivertsen 
พิมพ์ปี : 2007 
พิมพ์ที่ประเทศสวีเดน  
ภาษาสวีเดน
จำนวนหน้า : 697 
น้ำหนัก: 1090 g 
สูง : 215 mm 
ISBN 10: 829961774X 

 

Svenska Akademiens ordlista

สำนักพิมพ์: Norstedts Akademiska Förlag 
พิมพ์ปี : 2007 
พิมพ์ที่ประเทศสวีเดน 
ISBN 10: 9172275456 

Medicinsk terminologi 

Bengt I Lindskog
จำนวนหน้า: 688 
น้ำหนัก: 1802 กรัม
ISBN10: 9172274239 

På väg mot svenskt uttal

Robert Bannert
สำนักพิมพ์: : Studentlitteratur AB 
ภาษา: สวีเดน  
ISBN 10: 9144034288 

 

 

 

Engelsk bildordbok : svensk/engelsk

สำนักพิมพ์: Norstedts 
พิมพ์ปี : 2009 
พิมพ์ที่ประเทศสวีเดน 
ภาษา: สวีเดน 
ISBN 10: 911302549X