ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

4.   การอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส "sambo"

Sambo (สั่มบู) คือ การอยู่ร่วมกันของคน 2 คนลักษณะคู่ครองในที่อยู่เดียวกัน โดยไม่ได้สมรส หรือจดทะเบียน อาจจะเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่าง ชาย-หญิง หญิง-หญิง หรือ ชาย-ชาย ความสัมพันธ์ประเภทนี้จะหมดลงเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งย้ายออกจากที่อยู่นั้นหรือเสียชีวิต เมื่อฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิในมรดก ถ้าผู้เสียชีวิตต้องการให้ทรัพย์สินตกเป็นของฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จำเป็นต้องทำพินัยกรรมไว้ให้

 

ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเเบ่งทรัพย์สิน จะเเบ่งได้เฉพาะทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยกัน หรือที่ใช้ร่วมกัน (sambolagen 3 §) ทรัพย์สินอย่างอื่น เช่น เงินสด เรือ รถยนต์ บ้านพักร้อน ไม่รวมอยู่ในการเเบ่งทรัพย์ (sambolagen 4 §)
การอยู่ร่วมกันประเภทนี้ สามารถทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินได้ ว่า ทรัพย์สินอันไหนจะนำมาเเบ่งกัน ในกรณีที่เลิกกัน เมื่อเลิกกันเเล้วไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือเรื่องค่าเลี้ยงดูต่อกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประมวลกฎหมายการอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้สมรส Sambolag (2003:376)
 

ถ้าที่อยู่ที่อาศัยอยู่ เป็นทรัพย์สินที่ต้องเเบ่งกัน ฝ่ายที่จำเป็นต้องมีที่อยู่เป็นฝ่ายได้อยู่ต่อ บุคคลที่เป็นเจ้าของอาจต้องย้ายออก กรณีหมายถึงที่อยู่อาศัยที่เป็น อาคารชุดประเภทเช่า hyresrätt  (ฮี่เรสเเร็ท) หรือ อาคารชุดประเภทสหกรณ์อพาร์ตเม็นต์ (bostadsrätt - บูสตอดสฺเเร็ท -อาคารชุดประเภทสหกรณ์อพาร์ตเม็นต์ที่มีสิทธิ์ในการครอบครองและซื้อขาย)

ถ้าไม่มีบุตรด้วยกัน จะต้องมีเหตุผลพิเศษ กรณีที่เป็น Bostadsrätt ผู้ที่ได้สิทธิ์อยู่ต่อได้จะต้องจ่ายเงินค่าที่อยู่อาศัยนั้นๆตามราคาซื้อขายของที่อยู่อาศัยนั้น ให้เเก่ผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ต้องย้ายออก

กรณีที่มีบุตรด้วยกัน หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรจะเหมือนกันคนที่สมรสกัน คือ อีกฝ่ายหนึ่งที่บุตรไม่ได้อยู่ด้วยจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู เเต่ถ้าบุตรอยู่ทั้งสองบ้าน ก็ไม่ต้องจ่ายให้เเก่กันเเละกัน

คู่ที่ไม่ได้สมรสกันเมื่อมีบุตรด้วยกัน สิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรจะไม่มีร่วมกันโดยอัตโนมัติเหมือนกับคู่ที่สมรสกัน กรณีนี้มารดาจะมีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตรเเต่เพียงผู้เดียว เเต่บิดาเเละมารดาสามารถที่จะยื่นคำร้องขอมีสิทธิอุปการะเลี้ยงดูบุตรร่วมกันได้ที่ สำนักงานกฎหมายครอบครัว (Familjerätten - ฟามีลเย่ะเเร็ตเต็น ) กรมสรรพากร(Skatteverket - สกั่ตเต่ะเเว๊รฺกเก็ต) หรือ คณะกรรมการสวัสดิการสังคม (Socialnämnden - โซชิออลเเน๊มน์เด่น)

ความสัมพันธ์เเบบ sambo ไม่มีสิทธิในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมร่วมกัน