ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน ควรคำนึงถึง 2 ข้อดังต่อไปนี้

 

1. สหภาพแรงงาน (fackförening) หรือ ที่เรียกกันติดปาก ย่อๆ กันว่า "Facket"  ในแต่ละสายอาชีพ มีสหภาพแรงงานที่ผู้ใช้แรงงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ถ้าท่านต้องการเป็นสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของสมาชิก(fackavgift)เป็นรายเดือนให้แก่สหภาพแรงงาน ข้อดีที่เป็นสมาชิกคือ ถ้าเกิดกรณีพิพาทกับนายจ้าง ท่านสามารถติดต่อไปที่สหภาพแรงงานประจำสถานที่ทำงานหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเพื่อได้รับคำปรึกษาหรือช่วยเหลือได้

 

2. กรมธรรม์ประกันการตกงาน หรือ กรมธรรม์ประกันการว่างงาน  เรียกว่า Arbetslöshetskassan [อารเบียทสฺเลิสเฮียดสฺคัสส่ะ] หรือ ย่อว่า A-Kassa [ออ-คัสส่ะ] คือประกันที่เข้ามาชดเชยรายได้ในขณะตกงาน มีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน

 

 

 

2.1 Grundförsäkring  - ประกันพิ้นฐาน

ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ที่เคยได้มาก่อน จ่ายให้กับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกใน A-Kassa ใดๆ หรือ เป็นสมาชิกแต่ไม่ครบกำหนด 1 ปี ตามเงื่อนไข  เพื่อที่จะได้รับประกันชนิดนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตามกฎของประกับพื้นฐาน เช่น  ต้องอายุครบ 20 ปี, รายละเอียดเพื่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางาน (Arbetsförmedling) 

 

2.2 Frivillig inkomstrelaterad försäkring - ประกันโดยสมัครใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับรายได้ 

จ่ายให้กับสมาชิก A-Kassa ที่เป็นสมาชิกมาอย่างน้อย 1 ปี  และ มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินประกัน

 

เมื่อท่านเริ่มทำงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้  ท่านต้องจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือน และ

เมื่อท่านตกงาน ทางประกันจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่ขาดไปให้แก่ท่าน ถ้าท่านเป็นสมาชิกครบตามเงื่อนไขของ A-Kassa ในสายอาชีพท่าน 

 

ท่านสามารถเลือกที่จะสมัครเป็นสมาชิกทั้ง 2 อย่าง หรือ จะเลือกสมัครเป็นสมาชิกแต่เฉพาะ  A-Kassa ก็ได้

 

A-Kassa ของแต่ละสายอาชีพมีค่าธรรมเนียมรายเดือน และ เงื่อนไขที่แตกต่างกัน มีเงื่อนไขต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี ก่อน นับตั้งแต่วันที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก ท่านถึงจะมีสิทธิรับเงินประกันหรือเงินชดเชยตอนที่ตกงานได้  ดังนั้น เมื่อเริ่มทำงานควรสมัครเป็นสมาชิกไว้เสียแต่เนิ่นๆ

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดว่าจะเป็นสมาชิกเกี่ยวกับ A-kassa ได้อย่างไร ได้ที่สหภพแรงงานในสายอาชีพของท่าน หรือ ตัวแทนของสหภาพแรงงานในสถานที่ทำงานที่ท่านทำอยู่ เพราะปกติแล้ว ในที่ทำงานทุกที่จะมีตัวแทนของสหภาพแรงงานที่ถูกเลือกจากสมาชิกในสถานที่ทำงานนั้นๆ ที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมในนำข้อมูลจากสหภาพแรงงาน มาแจ้งแก่สมาชิกในสถานที่ทำงานนั้นๆ

แนะนำให้ชมวีดีโอคลิ๊บ จากสำนักงานจัดหางาน เกี่ยวกับ กรมธรรม์ประกันการตกงานด้านล่างนี้ เราพยายามทำคำบรรยายเป็นภาษาไทยไว้ด้านล่าง

Vad är arbetslöshetsförsäkringen?  กรมธรรม์ประกันการตกงานคืออะไร

 

คำบรรยายวีดีโอเป็นภาษาไทยอ่านได้ข้างล่างนี้

กรมธรรม์ประกันการตกงาน (Arbetslöshetskassan)

เงินชดเชยขณะตกงาน (Arbetslöshetsersättning) คือการชดเชยทางด้านการเงินจากกรมธรรม์ประกันการตกงาน ในขณะที่ท่านหางานใหม่

ประกันการตกงานนี้มีสำหรับทุกท่านที่ทำงาน หรือ เคยทำงานในประเทศสวีเดน เพื่อที่จะได้ เงินชดเชยขณะตกงาน จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ถ้าท่านมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข เเละ เป็นสมาชิกของ A-kassa เป็นเวลานานอย่างน้อย 1 ปี ท่านสามารถได้รับเงินชดเชย จำนวนเงินกำหนดจากรายได้ของท่านที่มีก่อนหน้านั้น

ถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ A-kassa นานพอ หรือ ไม่ได้เป็นสมาชิกเลย ท่านสามารถได้รับ เงินจำนวนพื้นฐาน (grundbelopp)

เงินจำนวนพื้นฐาน จ่ายให้ท่านตั้งแต่วันที่ท่านอายุครบ 20 ปี ท่านจะได้รับเงินชดเชยขณะตกงานอย่างมากที่สุดจำนวน 300 วัน / ระยะเวลาที่ได้รับเงินชดเชย (ersättningsperiod) สำหรับท่านที่เป็นบิดามารดาของเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถได้เงินชดเชยอย่างมากที่สุดจำนวน 450 วัน

คุณสมบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ ที่เรียกว่า"De allmänna vilkoren - เงื่อนไขสามัญ" จะต้องมีครบเพื่อที่จะได้รับเงินชดเชยขณะตกงาน

1. Inskriven på Arbetsförmedlingen - ลงทะเบียนเป็นผู้ตกงานเเละหางานที่สำนักงานจัดหางาน 
2. kan arbeta minst 3 tim/dag sammanlagt 17 tim/vecka - สามารถทำงานได้อย่างน้อย 3 ชม/วัน รวม 17 ชม/สัปดาห์
3. Stå till arbetsmarknadens förfogande - พร้อมที่จะสามารถทำงานที่เสนอให้ได้

ขณะที่ท่านได้รับเงินชดเชยขณะตกงาน สิ่งที่สำคัญคือ ท่านต้องกระตือรือร้น หางานที่เหมาะสม
 

งานอะไรที่เหมาะสมสำหรับท่าน ?  เป็นสิ่งที่ท่าน เเละ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางาน (arbetsförmedlare) ของท่านต้องตกลงร่วมกัน
ถ้ามีข้อขัดข้องที่ทำให้ท่านไม่สามารถทำงานบางอาชีพ หรือ บางส่วนได้ สิ่งที่สำคัญคือท่านต้องเเจ้งให้สำนักงานจัดหางานทราบ เเละ ยืนยันด้วยใบรับรองเเสดงความคิดเห็นของเเพทย์


ท่านต้องเเจ้ง ว่าท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม หรือ มาตามวันนัดพบที่ท่านมีกับสำนักงานจัดหางานได้  อย่าลืมเเจ้งถ้าท่านได้งานเเล้ว เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือ อีเมล เพราะเราต้องการที่จะติดต่อเสนองานให้เเก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว หรือ ส่งจดหมายเชิญให้ท่านมาเข้าร่วมกิจกรรม ที่สำนักงานจัดหางานจัดให้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับท่านในการหางาน

นอกเหนือไปจากช่วยท่านให้ได้งานใหม่เเล้ว สำนักงานจัดหางานยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าท่าน มีคุณสมบัติครบตามกรมธรรม์ประกันการตกงานหรือไม่
ถ้าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไข ทางสำนักงานจัดหางานจะเเจ้งให้เเก่ A-kassa ของท่านทราบ เเละรวมถึงการที่ท่านไม่มาตามนัด เเละ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม   A-kassa ของท่านจะทำการตรวจสอบ เเละ ตัดสิน ว่าจะส่งผลกระทบต่อการได้รับเงินชดเชยขณะตกงาน หรือไม่


ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข เเละ หมายความว่าอย่างไรบ้าง ท่านสามารถอ่านได้ในโบรชัวร์เกี่ยวกับ กรมธรรม์ประกันการตกงาน Arbetslöshetskassan ที่สำนักงานจัดหางาน เเละ เวปของ A-kassa 

 

การยิ่นคำร้องขอเงินชดเชยขณะตกงานส่งไปที่ A-kassa ที่จ่ายเงินชดเชยให้เเก่ท่าน ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการยิ่นคำร้อง หรือ เกี่ยวกับเงินชดเชย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ A-kassa

ที่สำนักงานจัดหางานของเรา ท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือในการหางาน ที่ Platsbanken ฐานข้อมูลงาน มีตำเเหน่งงานที่ท่านสามารถสมัคร เรายังยินดีที่จะช่วยท่านในเรื่องของเกร็ดความรู้เเละคำปรึกษา ที่จะนำทางให้เเก่ท่านในการหางาน

 

ประวัติความเป็นมาของ A-kassa

 

 

ทุกคนสามารถตกงานได้ A-kassa ให้ความช่วยเหลือท่านจนกว่าท่านจะหางานใหม่ได้ อาจจะเห็นได้ว่าเป็นสื่งที่เเน่นอนอยู่เเล้วว่าควรจะได้รับ เเต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ องค์การสหภาพเเรงงานที่ก่อตั้ง A-kassa ขึ้นมา ตอนปลายปีศตวรรษที่ 1800 ไม่มีสิ่งที่ป้องกันหรือประกันให้กับผู้ที่ตกงาน นอกงานการดูเเลผู้ยากไร้ ในขณะเดียวกันการอุตสาหกรรมก็เพื่มขี้น คนสวีเดนมีจำนวนเพิ่มขึ้นที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับการทำงานเพื่อเงินเดือนเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงชีพ

 

กรมธรรม์ประกันการตกงานอันเเรกในประเทศสวีเดนคือ สมาคมการพิมพ์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1885 เป็นประกันสำหรับผู้ตกงานที่จ่ายโดยสมาชิกของสมาคม เงินประกันต่ำเเละกฎที่จะได้รับเงินประกันจำกัด สหภาพเเรงงานหลายสหภาพเเรงงานเริ่มก่อตั้ง A-kassa มีจำนวนคนตกงานเยอะ หลายคนที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการทำงานตามฤดู เนื่องมาจากเศรษฐกิจของ A-kassa บ่อยครั้งที่อ่อนเเอจึงทำให้ส่งผลต่อปริมาณเงินประกันที่จ่าย ถึงเเม้จะมีการเปลี่ยนเเปลงเล็กน้อยในตลาดงาน หลังจากนั้นความสนใจทางด้านการเมืองได้เพื่มขึ้นเพื่อที่ทำประกันให้ดีขึ้นสำหรับผู้ตกงาน ศตวรรษที่ 1930 มีผู้ตกงานมากยิ่งขึ้นทำให้มีคำถามเรื่องนี้ ผู้ตกงานมีเงินใช้จ่ายน้อย การบริโภคก็ลดน้อยลงซึ่งนำไปสู่การที่มีผู้ตกงานมากยิ่งขึ้นเหมือนเกลียวลงเเละเชื่อว่า จะสามารถลดปริมาณผู้ตกงานได้โดยการทำให้ A-kassa เเข็งเเกร่งขึ้น ในปี 1935 เพิ่มเงินช่วยเหลือจากรัฐให้กับ A-kassa เเละ ประกันเป็นส่วนที่สำคัญของการวางกฎระเบียบของสังคมเกี่ยวกับตลาดงาน ถึงเเม้จะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ A-kassa ก็ยังคงจัดการโดยสหภาพเเรงงานอยู่ สาเหตุเนื่องมาจาก สภาพเเรงงานท้องถิ่นเห็นว่าหน่วยงานรู้จักสมาชิกเเละมีความรู้ถึงสถานการณ์ของตลาดงาน

 

เมื่อเวลาผ่านไป A-kassa ได้เปลี่ยนเเปลงไปทั้งในทางที่ดี และในทางที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ เเละ รัฐบาลไหนที่มีวาระบริหาร เมื่อเราตกงานเราจะต้องได้รับเงินประกันที่เหมาะสม เพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขณะที่เราหางานใหม่ เเละ เงินเดือนของงานใหม่ที่จะอยู่ในระดับที่ถูกต้อง A-kassa เป็นเงินประกันขั้นพื้นฐาน ถ้าลดจำนวนเงินประกัน ก็เหมือนกับลดพื้นฐาน เราก็จำเป็นต้องขายเเรงงานในราคาที่ต่ำลง ไม่มีใครที่จำเป็นต้องทำงานเพื่อที่จะได้ระดับเงินเดือนต่ำกว่าเงินประกันของ A-kassa สหภาพเเรงงานเป็นผู้ก่อตั้ง A-kassa เเละ ยังคงสำคัญ ที่จะจัดให้สมาชิกมีความสนใจในสหภาพเเรงงาน พร้อมกันกับสัญญาเหมารวม A-kassa เป็นสิ่งที่คุ้มครองระดับเงินเดือน