สวีเดนวันละคำ (Svenska ord) คือ กล่มสังคมออนไลน์ปิดบน Facebook สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เราส่งเสริมการใช้ภาษาสวีเดนเเละ เป็นกลุ่มที่เเนะนำเเหล่งความรู้ทางด้านการศึกษาในภาษาสวีเดน

ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 

ถ้าท่านมีสิ่งใดที่ท่านสงสัย อยากที่จะสอบถาม คณะแอดมิน และ เพื่อนในกลุ่ม อาจแนะนำข้อสงสัยของท่านได้

   

 

 

 
  Thai2Sweden คือ กล่มสังคมออนไลน์ปิดบน Facebook  ที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเข้ามาสู่สังคมไทย

อย่างเช่น แนะนำทางด้านอาชีพ่างๆ หลักสูตรที่น่าสนใจ รวมถึง ประเพณี หรือ สถานการณ์ข่าวสารที่กำลังเกิดขึ้น

 

ท่านสามารถถามเรื่องต่างๆ คณะแอดมิน และ เพื่อนในกลุ่ม อาจแนะนำข้อสงสัยของท่านได้