ภาษสวีเดนวันละคำ (Ett svensk ord om dagen) คือ กลุ่มสังคมออนไลน์ปิดบนสำหรับสมาชิกบน Facebook เท่านั้น

เราส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ภาษาสวีเดน เเละ แนะนำเหล่งข้อมูล และ ความรู้ทางด้านการศึกษา ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในประเทศสวีเดน  

 

ทางเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ สงสัย และ อยากสอบถาม ท่านอาจะได้รับคำแนะนำ หรือเกร็ดความรู้ต่างๆที่สามารถตอบข้อสงสัยของท่านได้

   

 

 

 
  Thai2Sweden คือ กล่มสังคมออนไลน์ปิดบน Facebook  ที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเข้ามาสู่สังคมไทย

อย่างเช่น แนะนำทางด้านอาชีพ่างๆ หลักสูตรที่น่าสนใจ รวมถึง ประเพณี หรือ สถานการณ์ข่าวสารที่กำลังเกิดขึ้น

 

ท่านสามารถถามเรื่องต่างๆ คณะแอดมิน และ เพื่อนในกลุ่ม อาจแนะนำข้อสงสัยของท่านได้