กฎเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลของเวปไซต์

 

เวปไซต์จัดทำขึ้นเพื่อคนไทย จะได้หาความรู้ในการศึกษาต่อ เพื่อที่จะเดินเข้าสู่สังคมสวีเดน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ อุ่นใจ

 

ดังนั้น ห้ามลอกเลียนข้อมูลต่างๆ ในเวปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะผู้จัดทำเวป

 

 

ด้วยความนับถือ

 

 

คณะผู้จัดทำ