ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โลดหนังสือ "สาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดน" ในภาษาไทย จำนวน 192 หน้าได้โดยคลิกที่ลิ้งค์