ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

เงินบำนาญ

ระบบเงินบำนาญเเบบใหม่เริ่มใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ 2003

1. เงินบำนาญทั่วไป (Allmän pension)

2. เงินบำนาญอาชีพ (Tjänstepension)

3. เงินบำนาญที่เก็บสะสมเอง (Privatpension)

 

1. เงินบำนาญทั่วไป (Allmän pension) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1 เงินบำนาญจากรายได้ (Inkomstpensionen) 

 

เมื่อท่านทำงานเงิน 16,0 % ของเงินเดือนของท่านถูกหักไปเพื่อเงินบำนาญ  เงินบำนาญจากรายได้ขึ้นอยู่กับ ว่่่าท่านทำงานนานเเค่ไหน รายได้ เเละ ค่าธรรมเนียม ภาษีนายจ้างจ่ายเข้ามา ไม่ใช่เฉพาะเงินเดือน เเละ เงินค่าช่วยเหลือทางสังคมต่างๆที่นำมา การคำนวณเงินบำนาญ ยังนำเอาปริมาณเงินประโยชน์ทดเเทน สำหรับผู้ปกครองกรณีพักงานเลี้ยงบุตร เงินสนับสนุนการศึกษา เเละ การเกณฑ์ทหารอีกด้วย เงินบำนาญขึ้น อยู่กับการสถานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศสวีเดนอีกด้วย เงินบำนาญขึ้นลงตาม การพัฒนาของเงินรายได้ ทั่วไป ถ้ารายได้เพิ่ม เงินบำนาญก็เพิ่มไปด้วย 

1.2 เงินบำนาญโบนัส (premiepension) 

 

มื่อท่านทำงานเงิน 2,5 % ของเงินเดือนของท่านถูกหักไป เพื่อเงินบำนาญโบนัส ที่นำไปใส่ไว้เเบบเงินทุนตลาดหุ้น ท่านสามารถตัดสินใจเองในเรื่อง เงินบำนาญโบนัส ว่าจะให้ใครจัดการเงินจำนวนนี้ของท่าน จากฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ  2000 ท่านได้มีโอกาสเลือกว่าจะให้หุ้น ไหนท่านจะนำเงินของท่านไปใส่ไว้  ท่านสามารถที่จะบริหารเงินของท่านให้เิพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยตนเอง 

1.3 เงินบำนาญประกัน (garantipension)  

 

เป็นเงินบำนาญสำหรับท่านที่ไม่ได้ทำงานเเละมีรายได้เพื่อนำไปคำนวณ เงินบำนาญได้ หรือผู้ที่มีรายได้น้อย  ผู้ที่ได้เงินบำนาญประกันอย่างเต็มสมบูรณ์ ปี 2009 คือ 7 780 /mån สำหรับท่านที่อยู่คนเดียว  เพื่อที่ท่านจะได้เงินบำนาญเต็มจำนวนท่านต้องอยู่ที่สวีเดนอย่างน้อย 40 ปี  ถ้าอยู่น้อยกว่าที่กำหนดจำนวนบำนาญก็ลดลงด้วย  

2. เงินบำนาญอาชีพ (Tjänstepension)

 

คนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างจำได้เงินบำนาญอาชีพที่นายจ้างจ่าย ปกติเเล้ว เงินบำนาญอาชีพมีส่วนนิดหน่อย ที่ท่านสามารถตัดสินใจเองได้   เงินบำนาญทั่วไป เเละ บำนาญอาชีพ รวมกันก็ได้ประมาณ 60-80 % ของเงินเดือนของท่านเมื่อท่านจะเกษียญงาน 

3. เงินบำนาญที่เก็บสะสมเอง (Privatpension)

 

 

ท่านสามารถรับ เงินบำนาญเสริม เงินบำนาญจากรายได้  เเละ เงินบำนาญโบนัส ได้อย่างเร็วที่สุดเมื่ออายุ 61 ปี เเละ รับเงินบำนาญประกันเมื่ออายุ 65 ปี