ไกด์สู่สังคมของสวีเดน

 

ครอบครัว

 

ระบบการศึกษา

 

ตลาดการงาน+การว่าจ้าง

 

ที่อยู่อาศัย

 

บริการทางด้านการพยาบาล

 

สำนักงานบริการสังคม

 

บุุคคลทุพพลภาพ

 

บำนาญ

 

สิ่งเเวดล้อม

 

ฯลฯ

 

 

 

 

  ท่านอาจจะจำหมายเลขโทรศัพท์ 112 ได้ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ 1177 ด้วย ?

1177 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญหมายเลขหนึ่งในประเทศสวีเดน

112 และ 1177 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านควรจำให้ได้ขึ้นใจ ถ้าท่าน หรือ คนอื่นประสบอุบัติเหตุ หริอ ป่วย

ท่านสามารถติดต่อ 1177 เพื่อรับคำปรึกษาทางด้านการรักษาพยาบาลได้ ตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งทางเวปไซต์ และ โทรศัพท์

ที่เวปไซต์ http://www.1177.se มีข้อมูลหลายพันบทความ ตั้งแต่เรื่องไข้หวัด ไปจนถึง โรคที่อันตรายร้ายแรง

ที่นั่นท่านสามารถตั้งคำถามโดยไม่ออกนาม ค้นหาสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อสถานพยาบาล

โดยผ่านการบริการทางอินเตอร์เน๊ตที่เรียกว่า E-tjänster (เอีย-เช็นสเตอรฺ) ได้

ท่านสามารถโทรไปที่ 1177 เมื่อท่านต้องการคำแนะนำทางด้านการรักษาพยาบาล หรือ ต้องการความช่วยเหลือ

ในการค้นหาสถานรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ไม่ว่าขณะที่ท่านเดินทางไปพักร้อนที่ Ystad หรือ ไปเยี่ยมญาติที่ Happaranda

ที่นี่จะมี นางพยาบาลคอยตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

จำหมายเลขโทรศัพท์ 1177 ให้ขึ้นใจ หรือ เก็บไว้ในโทรศัพท์ของท่าน