สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 

 

 

 

 
  สิ่งที่พึงปฏิบัติอย่างเเรกเมื่อมาถึงสวีเดน

ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำกิจใดๆในประเทศสวีเดนท่านจำต้องมี เลขประจำตัวประชาชน(personnummer) เป็นเลข 10 หลัก ที่มี ปี-เดือน-วันที่เกิด เเละ เลขอีก 4 ตัว อย่างเช่น 760605-1234 เลขสองตัวเเรกคือ ปีที่เราเกิด 1976 เลขสองตัวต่อมาคือ เดือนที่เกิด มิถุนายน เเละ สองตัวถัดมาคือวันที่ 5เลขสี่ตัวสุดท้ายคือเลขประจำตัวประชาชนของท่าน ท่านต้องมีเลขประจำตัวประชาชนในเวลาที่ท่านติดต่อ กับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อรับเลขประจำตัวประชาชนท่านต้องไปติดต่อที่ กรมสรรพากร(Skatteverket)ด้วยตัวท่านเอง