แหล่งความรู้ใหม่ๆ

 

 

 

 

 

เหตุด่วนเหตุร้าย หรือ ต้องการคำปรึกษาเวลาที่ท่านไม่สบายควรจะปฏิบัติอย่างไร ?

 

 

 

 

ท่านอาจจะจำหมายเลขโทรศัพท์ 112 ได้  แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ 1177 ด้วย ?

 

1177 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญหมายเลขหนึ่งในประเทศสวีเดน

 

112 และ 1177 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านควรจำให้ได้ขึ้นใจ  ถ้าท่าน หรือ คนอื่นประสบอุบัติเหตุ หริอ ป่วย

 

ท่านสามารถติดต่อ 1177 เพื่อรับคำปรึกษาทางด้านการรักษาพยาบาลได้ ตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งทางเวปไซต์ และ โทรศัพท์

 

ที่เวปไซต์ http://www.1177.se  มีข้อมูลหลายพันบทความ ตั้งแต่เรื่องไข้หวัด ไปจนถึง โรคที่อันตรายร้ายแรง

ที่นั่นท่านสามารถตั้งคำถามโดยไม่ออกนาม ค้นหาสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อสถานพยาบาล

โดยผ่านการบริการทางอินเตอร์เน๊ตที่เรียกว่า E-tjänster (เอีย-เช็นสเตอรฺ) ได้

 

ท่านสามารถโทรไปที่ 1177 เมื่อท่านต้องการคำแนะนำทางด้านการรักษาพยาบาล หรือ ต้องการความช่วยเหลือ

ในการค้นหาสถานรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ไม่ว่าขณะที่ท่านเดินทางไปพักร้อนที่ Ystad หรือ ไปเยี่ยมญาติที่ Happaranda

ที่นี่จะมี นางพยาบาลคอยตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

 

จำหมายเลขโทรศัพท์ 1177 ให้ขึ้นใจ หรือ เก็บไว้ในโทรศัพท์ของท่าน