แหล่งความรู้ใหม่ๆ

 

 

 

 

 
   
1 เมื่อท่านเพิ่งมาถึงสวีเดน สิ่งใดที่สำคัญที่ ควรทำเป็นอย่างแรก  
2 หน่วยราชการ ที่ควรทราบ
3  วันที่ที่ไม่ควรลืม
   
   
   
   
  เหตุด่วน เหตุร้าย
1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ
2 ความรู้ต่างๆ ที่ควรรูทราบเพื่อป้องกัน และ เพื่อเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และ ควรปฏิบัติอย่างไร
3 เมื่อไม่สบาย ควรทำอย่างไร หรือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควรทำอย่างไร