ประเทศสวีเดน

 

ภูมิศาสตร์/ ภูมิอากาศ

 

ประวัติศาสตร์

 

ระบอบการปกครอง

 

พรรคการเมือง

 

ภาษาราชการ

 

 

 

ภูมิศาสตร์ เเละ ภูมิอากาศ          

 

ประเทศสวีเดนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทางด้านตะวันออกของ สเเกนดิเนเวีย ทางด้านทิศตะวันตก มีพรมเเดนติดกับประเทศนอร์เว  ทางภาคเหนือติดกับประเทศฟินเเลนด์ เเละ ทางทิศใต้ติดกับประเทศเดนมาร์ก เเละ มีสะพาน เออเรซู้นบรูน (Öresundsbron) เชื่อมติดต่อระหว่างประเทศ 

ประเทศมีเขตทางทะเลติดกับประเทศเอสโตเนีย เลทเเลนด์ ลิเทาเอ็น โปเเลนด์ เยอรมันนี เเละ รัสเชีย (คาลินนิกราด เเละ รัสเชียเเผ่นดินใหญ่) พืนน้ำล้อมรอบคือ  ทางเหนือ เเละ ใต้ของชายฝั่งทะเล บาืทเนีย ซึงเป็นส่วนหนึ่งของทะเลบอร์ติด, เเละ ตะวันตกเฉียงใต้ของ สกาเยรัึค(Skagerrack) , คัตเคกัืท (Cattegat) เเละ เอเร่ซุ้น (Öresund) 

ทางทิศตะวันตกของสวีเดนมีทะเลบอร์ติก เเละ ชายฝั่งทะเลบอทเนียที่ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ  ทางทิศตะวันออก มีเทือกเขาสเเกนดิเนเวียซึ่งเป็นเทือกเขาอย่างเช่น Skanderna ที่เรียกอีกว่า Kölen ที่เเบ่งชายเเดนประเทศสวีเดน เเละนอร์เว  อาณาเขตเเบ่งที่เมื่อครั้งปี ค.ศ 1700 ตรงที่บริเวณลุ่มน้ำในเทือกเขานั้น  ธารน้ำทางภาคเหนือ ของสวีเดนไหลจากเทือกเขามาทางตะวันตก เเละ ไหลออกมาเป็นบริเวณกว้าง ที่เรียกว่า เเม่น้ำภาคเหนือ (norrlandsälvarna).

ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นทำการเกษตร เเละ มีป่าไม้ปกคลุมในเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประชากรหนาเเน่นในภาคใต้ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณ Mälardalen Öresund เเละ Göteborg ตอนใต้ของ Götaland 

ยอดเขาที่สูงที่สุดของสวีเดนคือ เึึคปเนียไคเซ่ะ (Kebnekaise) ที่สูง 2 111 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเกาะ สองเกาะืที่ใหญ่ที่สุดคือ ก๊อทลานด์ (Gotland) เเละ เออลานด์ (Öland) มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด คือ เเวเนิร์น (Vänern) เเละ เเวตเติร์น (Vättern) ความยาวของประเทศสวีเดนจากเหนือจรดใต้คือ 1 572 กม. เเละ ความกว้างของส่วนที่กว้างที่สุดคือ ประมาณ 500 กม.

 

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดนมีอุณหภูมิที่เเตกต่างกันมาก ถึงเเม้ว่าจะอยู่ทางตอนเหนือ เป็นเพราะว่ากระเเสน้ำอุ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเเอตเเลนติด ทางตอนใ้ต้ของประเทศสวีเดนปกคลุมไปด้วยต้นไม้ประเภทใบ  ทางตอนเหนือปกคลุมไปด้วยต้นไม้ประเภทต้นสน (ทั้ง tall เเละ gran) เเละ ต้นเบรืค (björk) ทางตอนเหนือสุดของสวีเดนมีภูเขาเเละมีภูมิอากาศเเบบ " ซับอาร์กติก" คือ หนาวมากในฤดูหนาวมีหิมะมาก เเละ ฤดูร้อนจะสั้น อากาศเย็นปานกลาง 

ฤดูร้อนมีที่เรียกว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืน (midnattssol คือพระอาทิตย์ไม่ตกดิน) ทางตอนเหนือสุดของสวีเดนที่ใกล้ขั้วโลกเหนือ  เเต่ในฤดูหนาวจะมืดสนิท  กลางฤดูหนาวจะมีประมาณสองสามชั่วโมง ที่มีเเสงเเดดสสัวๆ 

อุณหภูมิเฉลี่ยกลางในเดือน มกราคม อยู่ในระหว่าง  0 องศา ทางภาคใต้, สองสามลบองศาตอนกลางของสวีเดน เเละ ประมาณ -16°C ทางตอนเหนือ  เดือนกรกฎาคม ประมาณ 17 - 18°C ที่ Götaland เเละ Svealand  เเละ ประมาณ 10°C ทางตอนเหนือของประเทศ ปริมาณฝนตดประจำปีเเตกต่างกัน เเต่ประมาณ 1000mm.

Kiruna (ตอนเหนือของ Norrland/สวีเดน)

ม. ค ก. พ มี. ย เม. ย พ. ค มิ. ย ก. ค ส. ค ก. ย ต. ค พ. ย ธ. ค
อุณหภูิมิกลางสูงสุด

 (°C)

-10 -8 -4 1 7 14 17 14 8 2 -5 -8
อุณหภูิมิกลางต่ำสุด

 (°C)

-19 -18 -14 -8 -1 5 7 6 1 -5 -12 -17
ฝนตก (มม.) 30 25 26 27 34 49 86 74 49 47 42 34

Stockholm (ตะวันออกเฉียงเหนือของ Svealand/ตอนกลางของสวีเดน)

ม. ค ก. พ มี. ย เม. ย พ. ค มิ. ย ก. ค ส. ค ก. ย ต. ค พ. ย ธ. ค
อุณหภูิมิกลางสูงสุด

(°C)

-1 -1 3 9 16 21 22 20 15 10 5 1
อุณหภูิมิกลางต่ำสุด

(°C)

-5 -5 -3 1 6 11 13 13 9 5 1 -3
ฝนตก (มม.) 39 27 26 30 30 45 72 66 55 50 53 46

Malmö (Skåne, สวีเดนตอนใต้)

ม. ค ก. พ มี. ย เม. ย พ. ค มิ. ย ก. ค ส. ค ก. ย ต. ค พ. ย ธ. ค
อุณหภูิมิกลางสูงสุด

(°C)

2 2 5 10 16 20 21 21 17 12 7 4
อุณหภูิมิกลางต่ำสุด

(°C)

-3 -3 -1 2 7 11 13 12 10 7 3 -1
ฝนตก (มม.) 49 30 40 38 41 52 61 58 59 57 61 58