ประเทศสวีเดน

 

ภูมิศาสตร์/ ภูมิอากาศ

 

ประวัติศาสตร์

 

ระบอบการปกครอง

 

พรรคการเมือง

 

ภาษาราชการ

 

 

 

ภาษาในประเทศสวีเดน 

 

ตามประมวลกฎหมายภาษาที่มีผลบังคับใช้ตั้งเเต่ 1 กรกฎาคม ปี ค.ศ 2009 ให้ใช้ภาษาสวีเดนหรือที่เรียกว่า "สเเว่นสก๊ะ" เป็นภาษาหลักทางราชการ  เเละ ยังมีภาษาของชนกลุ่มน้อย (minoritetsspråk) ที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาราชการอยู่อีก 5 ภาษา คือ 

1. ภาษาฟินเเลนด์ (Finska)

2. ภาษามีเเอนเคียเล่ะ (meänkieli - ภาษาฟินเเลนด์ที่พูดกันที่เมืองทูร์นเนดอล)

3. ภาษาโรมานี (romani-ภาษาของชาวยิปซี)

4. ภาษาซอมิสก่ะ (samiska -ชาวซอเมอร์ซึ่งเป็นชนชาติพื้นเมืองดั้งเดิมของสวีเดน)

5. ภาษายีดดิช (jiddisch-ภาษายิว)

 

ภาษาในประเทศสวีเดน

 

ภาษาราชการหลัก ภาษาสวีเดน 90 %

 

ภาษาชนกลุ่มน้อยที่ยอมรับว่าเป็นภาษาราชการ ภาษาฟินเเลนด์, ภาษามีเเอนเคียเล่ะ,

ภาษาโรมานี, ภาษาซอมิสก่ะ, ภาษายิว 

 

ภาษาต่างชาติ ภาษาฟินแลนด์ (Finska) , ภาษาบอสเนียน โครเอเชียน เซิร์ป(bosniska/kroatiska/serbiska), ภาษาอาราบิก (arabiska), ภาษาอะซีริซค์/ซีเรียน (assyriska/syrianska), ภาษาเปอร์เชียน (persiska), ภาษาสเปน(spanska)

 

ภาษาต่างชาติที่สำคัญ  ภาษาอังกฤษ 89%, ภาษาเยอรมัน 30% ภาษาฝรั่งเศส 11%