ประเทศสวีเดน

 

ภูมิศาสตร์/ ภูมิอากาศ

 

ประวัติศาสตร์

 

ระบอบการปกครอง

 

พรรคการเมือง

 

ภาษาราชการ

 

 

 

โครงสร้างการเมือง


สวีเดนมีระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ เเละ รัฐบาล อำนาจการปกครองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ  คาร์ล กุสตาฟ ที่ 16 รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในประเทศสวีเดน อาจกล่าวได้ว่า รัฐสภาตัดสินในระดับประเทศ   ประชาชนได้้เลือกผู้เเทนราษฎรจำนวน 349 คน ที่จะมานั่งในรัฐสภา ซึ่งมีพรรคการเมืองต่าง เเละ รัฐสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากผู้นำ พรรคการเมืองที่ได้รับจำนวนเสียงมาก  

 

หน่วยราชการมีประมาณ 330 หน่วยงานราชการในประเทศสวีเดน หน่วยงานราชการจะดูเเลดำเนินการ ให้การตัดสินของ รัฐสภา เเละ รัฐบาลเป็นผลสำเร็จ หน่วยงานราชการปฏิบัติงงานภายใต้อำนาจของรัฐบาล เเละเเบ่งออกเป็นกระทรวงต่างๆ 

ในประเทศสวีเดน หน่วยงานราชการต่างๆทำงานโดยอิสระ เเละ รัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามามีบทบาทใน รายละเอียดการปฏิบัติงานของหน่วยราชการได้ 


กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสวีเดน


กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ พระราชบัญญัติ เป็นรูปเเบบมาตราฐานกฎหมายเบื้องต้นของประเทศสวีเดน มีกฎหมายรัฐธรรมนูญจำนวน สี่ ฉบับ

1.  รูปเเบบการบริหารรัฐบาล Regeringsformen (RF) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกฎหมาย รัฐธรรมนูญทั้งหมด กล่าวถึงการเเบ่งอำนาจการปกครองระหว่างรัฐสภา เเละ รัฐบาล

2.  กฎบัญญัติการสืบราชวงศ์ Successionsordningen (SO) กฎบัญญัติการสืบราชวงศ์ของสวีเดน ว่า ผู้ใดจะเป็นผู้สืบราชวงศ์ เมื่อ ประมุขของประเทศ องค์ปัจจุบันสิ้นพระชนม์

3.  กฎหมายเสรีภาพในการตีพิมพ์ Tryckfrihetsförordningen (TF) กฎระเบียบเกี่ยวกับเสรีภาพ ในการออก ความคิดเห็น เเละ บ่งบอกว่าสิ่งใดที่ห้ามตีพิมพ์์ เเละยังมีกฎระเบียบที่เรียกว่า ระเบียบการเข้ารับทราบ เอกสาร ทางราชการ (offentlighetsprincipen) ซึ่งหมายความว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

4.  กฎหมายเสรีภาพในการออกความคิดเห็น Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) มีความคล้ายคลึง กันกับกฎหมายเสรีภาพในการตีพิมพ์ แต่้ใช้ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนสมัยใหม่ ที่กฏหมายเสรีภาพในการตีพิมพ์
ไม่ครอบคุม