ประเทศสวีเดน

 

ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ

 

ประวัติศาสตร์

 

ระบอบการปกครอง

 

พรรคการเมือง

 

ภาษาราชการ

 

 

 

พรรคการเมืองต่างๆ  


ท่านอาจเห็นพรรคการเมืืองต่างๆ ขณะที่ท่่่านดู TV หรือ อ่านหนังสือพิมพ์  บ่อยครั้งที่จุดประสงค์ของพรรคการเมืองต่างๆ ยากที่จะเข้าใจได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เสาะหารายละเอียดว่า พรรคการเมืองไหน มีนโยบายอย่างไร 

 

เราจะพยายามอธิบายสั้นๆ เเละ ง่ายๆ ที่พอจะให้ผู้อ่านทราบความรู้พื้นฐานว่า พรรคการเมืองที่นี่เขาทำงานกันอย่างไร เเละ เเบ่งออกเป็นอย่างไร 

เราใช้โลโก้ของพรรคการเมืองเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาตามลำดับฝ่ายของพรรคการเมือง เริ่มจากฝ่ายซ้าย (Vänster block) ฝ่ายกลาง เเละ ฝ่ายขวา (Borgligt block)  

 

พรรคการเมืองในรัฐสภา ปี ค.ศ 2009

พรรคฝ่ายซ้าย - Vänsterpartiet (v) 


พรรคสิ่งเเวดล้อม พรรคสีเขียว - Miljöpartiet de gröna (mp)


พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย - Socialdemokraterna (s) 


พรรคฝ่ายกลาง - Centerpartiet (c) 


พรรคประชาเสรีนิยม - Folkpartiet liberalerna (fp) 


พรรคคริสเตียนประชาธิปไตย - Kristdemokraterna (kd) 


พรรคโมเดอรอต - Moderata samlingspartiet (m)

 

     

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน 

 

Moderaterna (m) 

หัวหน้าพรรค: Fredrik Reinfeldt

อาชีพ: นายกรัฐมนตรี
การศึกษา: Civilekonom
เกิดปี: 1965
อยู่ที่: Täby
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร: 1991-
เป็นหัวหน้าพรรคตั้งเเต่ปี 2003


เวปไซท์: www.moderat.se

    

 

Kristdemokraterna (kd)

หัวหน้าพรรค & รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคม: Göran Hägglund

อาชีพ: หัวหน้าพรรค
เกิดปี: 1959
อยู่ที่:Bankeryd, Småland
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร:1991-
เป็นหัวหน้าพรรคตั้งเเต่ปี  2004


เวปไซท์: www.kristdemokraterna.se

    

 

Folkpartiet (fp)

หัวหน้าพรรค & รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ: Jan Björklund

อาชีพ: หัวหน้าพรรค
การศึกษา:  Officer
เกิดปี: 1962
อยู่ที่: Bromma
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร: 2006-
เป็นหัวหน้าพรรคตั้งเเต่ปี 2007

 

เวปไซท์: www.folkpartiet.se

 

      

 

Centerpartiet (c) 

หัวหน้าพรรค & รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์: Maud Olofsson

อาชีพ: หัวหน้าพรรค
เกิดปี: 1955
อยู่ที่: Högfors i Västerbotten
เป็นหัวหน้าพรรคตั้งเเต่ปี  2001

 

เวปไซท์:  www.centerpartiet.se


     

 

Socialdemokraterna (s) 

หัวหน้าพรรค: Mona Sahlin

อาชีพ: หัวหน้าพรรค
การศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 
เกิดปี: 1957
อยู่ที่: Nacka
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร: 1982 -
เป็นหัวหน้าพรรคตั้งเเต่ปี  2007

 

เวปไซท์: www.socialdemokraterna.se

 

        Miljöpartiet (mp) 


Peter Eriksson เเละ Maria Wetterstrand 

อาชีพ: ผู้พูดเเทน (Språkrör)
การศึกษา: 
Peter: อาจารย์สอนวิชา  företagsekonomi 
Maria: ปริญญาโทสาขาชีววิทยา เอกการบำบัดน้ำ
เกิดปี: Peter: 1958 / Maria: 1973 
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร: Peter: 1994 -/ Maria: 2001 -
เป็นผู้พูดเเทนตั้งเเต่ปี: 2002

 


เวปไซท์: www.mp.se

 

    

 

 

Vänsterpartiet (v) 

หัวหน้าพรรค: Lars Ohly

อาชีพ: หัวหน้าพรรค:
การศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกิดปี: 1957
อยู่ที่: Söder i Stockholm
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร: 1998 -
เป็นหัวหน้าพรรคตั้งเเต่ปี 2004

 

เวปไซท์: www.vansterpartiet.se