ภาษาสวีเดน 

 

 

 

 

พยัญชนะ /สระ 


การออกเสียง


คำศัพท์


หลักไวยากรณ์


บทสนทนา


เเบบฝึกหัด


พจนานุกรม


เเนะนำหนังสือ


เเนะนำเพลง


อื่นๆ 


 

 บทสนทนา                                        กดที่ภาพเพื่อลิ้งค์ต่อไปยังเวปเรียนภาษาสวีเดน !!!!

 

                                           

                                         หลายโรงเรียนใช้เวปไซต์นี้ประกอบกับการเรียนในห้องเรียน เมนูเป็นภาษาสวีเดน

 

 

 

เวปไซต์นี้จะนำท่านไปสู่หลายเวปไซต์เพือค้นหาสิ่งที่จำเป็นในการเรียนภาษาได้ดี เมนูเป็นภาษาสวีเดน และอังกฤษ

 

 

 

 

                                       บทสนทนาใน สถานการณ์ต่างๆ พร้อมการอ่านออกเสียง เมนูเป็นภาษาไทย ง่ายในการเรียนสำหรับผู้เริ่มใหม่