ภาษาสวีเดน

 

 

 

 

พยัญชนะ /สระ 


การออกเสียง


คำศัพท์


หลักไวยากรณ์


บทสนทนา


เเบบฝึกหัด


พจนานุกรม


เเนะนำหนังสือ


เเนะนำเพลง


อื่นๆ 


 

พจนานุกรมออนไลน์

 

พจนานุกรม สวีดิช - อังกฤษ - สวีดิช 

 

 

 

Test version !

 

 

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan