ประเพณีของสวีเดน

ปีใหม่

เทศกาลอีสเตอร์

วันวอฟเฟิล

เฟตทิสด๊อกเก็น

วันพระเยซูจากโลกไปสู่สวรรค์

วันวอลโบรย

วันที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคม

พิ้งส์ท

วันชาติ

วันกลางฤดูร้อน

เทศกาลกินกุ้ง

ปลาเฮอริงหมัก

ห่านโมตเต่น

วันบูชาผู้ที่สิ้นชีพไปเเล้ว

วันอัดเวนท์

ลูซียา

คริสต์มาส

 

 วันชาติ / Nationaldagen

 

 

วันชาติของประเทศสวีเดนคือวันที่ 6 มิถุนายน และมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1983 และ เรียกอีกด้วยว่า เป็นวัน ธงชาติของสวีเดน ปี 2004 สภาผู้แทนราษฎรได้ตัดสินให้ นำเอาวันหยุด Annandag pingst ออกไป และ ให้วันชาติเป็นวันหยุดราชการแทน และ มีการเฉลิมฉลองกัน  สาเหตุ เนื่องมาจาก วันที่ 6 มิถุนายน เป็นวันที่เฉลิมฉลองที่ พระกุสตาฟวอซ่า (Gustav Vasa) ได้รับเลือกเป็นพระมหากษัตริย์ ในวันนี้เมื่อปี 1523.

 

วันนี้ไม่ได้เป็นวันสำคัญอย่างเป็นทางการมาจนกระทั่งปี ค.ศ 1916, ซึ่งได้นำมาเป็นวันธงชาติ และ ปี ค.ศ 2005 วันที่ 6 มิย เป็นวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการ

 

เป็นเรื่องธรรมดา ที่เห็นว่าเป็นวันที่สำคัญในหลายๆประเทศ และ วันนี้เป็นวันที่เคยมีความสำคัญน้อยในประเทศสวีเดนมาก่อน  แตกต่างไปจากประเทศอื่น ประเทศสวีเดนไม่มีสงคราม หรือ ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อกู้เอกราชมาจากชาติอื่น  ซึ่งหมายความเป็นบางส่วนว่า ชาวสวีเดนไม่มีอะไรที่จะเฉลิมฉลอง ขณะนี้ วันชาติเป็นวันหยุดราชการ และ ชาวสวีเดนหลายคนไม่ทราบว่า จะเฉลิมฉลองวันชาติอย่างไร

 

แต่ก่อนนี้ทุกคนได้หยุด และ จึงไม่มีประเพณีการเฉลิมฉลองวันชาติในประเทศสวีเดน  การเฉลิมฉลองมีบ่อยครั้งคือวัน ธงชาติสวีเดน โดยชักธงสู่ยอดเสาตามบ้านเรือนของประชาชน

 

 

วันที่ 6 มิ.ย. จะสังเกตเห็นได้ว่า คนที่เพิ่งได้สัญชาติสวีเดน เทศบาลเมืองต่างๆ เฉลิมฉลองวันชาติโดยการ จัดประเพณีต้อนรับคนที่เพิ่งได้รับสัญชาติสวีเดน เข้ามาเป็นพลเมืองในเทศบาลเมืองนั้นๆ 

 

ในปีท้ายๆมานี้ คือ ปี 2012 มีผู้ที่ได้รับสัญชาติสวีเดนจำนวน 14 958  คน และ ปี 2011 จำนวน 23 215 คน

 

กลุ่มประเทศที่ได้รับสัญชาติสวีเดนมากที่สุดในปี ค.ศ 2011 คือ อีรัก โปแลนด์ แซเปี่ยน ไทย และ ตุรกี