ประเพณีของสวีเดน

ปีใหม่

เทศกาลอีสเตอร์

วันวอฟเฟิล

เฟตติสด๊อกเก็น

วันพระเยซูจากโลกไปสู่สวรรค์

วันวอลโบรย

วันที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคม

พิ้งส์ท

วันชาติ

วันกลางฤดูร้อน

เทศกาลกินกุ้ง

ปลาเฮอริงหมัก

ห่านโมตเต่น

วันบูชาผู้ที่สิ้นชีพไปเเล้ว

วันอัดเวนท์

ลูซียา

คริสต์มาส

 

 วันบูชาผู้ที่สิ้นชีพไปเเล้ว เเละ วันฮัลโลวีน / Alla helgons dag och Halloween

 

 

Alla helgons dag - อัลล่า เฮลกนสฺด๊อก - ประเพณีนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่อยู่ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน  มันง่ายที่จะสับสนระหว่าง alla helgons dag กับ allhelgonadagen ซึ่งใช้เรียกวันที่ 1 พฤศจิกายน แต่ allhelgonadagen ไม่ได้นับว่าเป็นวันหยุดราชการ ประชาชนทำงานกันตามปกติ

 

แต่ Alla helgons dag เป็นวันหยุดราชการ, ซึ่งหมายความว่าคนสวีเดนจะหยุดงาน  แต่ไม่ใช่วันที่คนฉลองกัน  วันนี้จะมีขึ้นในกลางศตรรษที่ 1900 และ ประชาชนออกไปจุดเทียนเคารพหลุมฝังศพของญาติผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เพราะเป็นการระลึกถึง และ แสดงความเคารพแก่ผู้ที่จากเราไปแล้ว  จะมีการตกแต่งกันที่หลุกฝังศพ และทำให้บรรยากาศของฤดูหนาวที่มืดมนได้มีแสงสีอบอุ่นขึ้น   Alla helgons dag เป็นประเพณีของครอบครัว สมาชิกของครอบครัวจะรับประทานอาหารร่วมกัน โบสถ์หลายๆแห่งมีการ สวดมนต์ และ แสดงคอนเสิร์ต สำหรับผู้ที่สนใจ

 

  

Halloween ฉลองกันวันที่ 31 ตุลาคม ในประเทศตะวันตกที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ประเทศสวีเดนมีขึ้นในปี ค.ศ 1990, บ่อยครั้งจะเป็นการฉลอง ด้วย การแต่งตัวเป็นผี  แต่บางครั้งก็มีปัญหาว่าจะฉลองกันในวันไหน เพราะ จะสับสนปนระหว่าง Halloween และalla helgons dag, ซึ่งทำให้คนบางคนหงุดหงิด สิ่งที่แตกต่างกันมากก็คือ Halloween เชื่อกันว่าเป็นวันที่ผีออกมาหลอกหลอน  และ มีงานเลี้ยงสนุกสนานสังสรรกัน  แต่  วัน alla helgons dag เชื่อกันว่า เป็นวันที่แสดงความระลึกถึงและเคารพต่อผู้เสียชีวิต  ฉลองโดยการอยู่กับครอบครัว ใน ความสงบ

 

ฟักทองที่มีเทียนอยู่ข้างใน เป็นสัญญลักษณ์ของวัน Halloween ซึ่งมีกำเนิดมาจากความคิดเรื่องผีที่มาหลอกหลอนให้หวาดกลัว ปัจจุบันฟักทองเป็นสิ่งตกแต่ง และ ส่วนหนึ่งของวัน Halloween ที่เป็นที่นิยมในประเทศสวีเดน


เนิ้อหาสาระ :

Allhelgonadagen มีฐานกำเนิดมาจากความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก และ ฉลองกันเมื่อ ค.ศ 700 เพื่อที่จะบูชานักบุญทั้งหลาย  ประเทศสวีเดนได้เลิกให้มีวันหยุดในเทศกาลนี้ เมื่อปี 1772, แต่ในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกยังคงฉลองประเพณีนี้อยู่ วันที่  31 ตุลาคม